Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng tiếp thân mật Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Australia

Chiều 27.8, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Australia (CPA) do đồng chí Bob Briton – Tổng Bí thư – dẫn đâùnhân chuyến thăm và làm việc của Đoàn tại Việt Nam.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Australia.

Đồng chí Đặng Ngọc Tùng đã giới thiệu với Đoàn đại biểu CPA về cơ cấu tổ chức và tình hình hoạt động CĐVN; về tình hình LĐ, việc làm và quan hệ LĐ ở VN; về quan hệ giữa tổ chức CĐ hai nước; nhấn mạnh về nhiệm vụ tập hợp NLĐ để xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ NLĐ trong suốt quá trình lịch sử 85 năm của CĐVN.

Đồng chí Bob Briton đánh giá cao hiệu quả của vai trò đại diện cho NLĐ của CĐVN và vui mừng trước sự giao lưu, hợp tác khá tốt giữa tổ chức CĐ hai nước. Hai bên còn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giải quyết khó khăn trong việc phát triển tổ chức CĐ ở những DN có vốn đầu tư nước ngoài.

Đồng chí Đặng Ngọc Tùng mong muốn, với ảnh hưởng và uy tín của Đảng Cộng sản Australia, CPA sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa tổ chức CĐ hai nước.