Chủ tịch Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xin từ chức

Ông Trần Ngọc Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) xin từ chức vì lý do cá nhân.

Mới đây ông Trần Ngọc Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNR, có đơn gửi tới Bộ Giao thông vận tải và Hội đồng thành viên VNR để xin từ chức sớm, lo việc cá nhân, gia đình.

Chủ tịch Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xin từ chức - Ảnh 1

Ông Trần Ngọc Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNR. Ảnh: NLĐ

Trong hơn 3 năm trên cương vị là Chủ tịch Hội đồng thành viên VNR, ông Thành đã triển khai hệ thống bán vé tàu điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ một số đoàn tàu, tái cơ cấu hoạt động vận tải. Tuy nhiên, ngành đường sắt cũng có nhiều dự án gây tranh cãi như mua tàu cũ của Trung Quốc và một số sai phạm.

Ông Trần Ngọc Thành sinh năm 1960. Tháng 4/2013, ông Thành được Bộ Giao thông vận tải điều động, bổ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng thành viên VNR. Trước khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên VNR, ông Thành là Vụ trưởng Vụ Vận tải thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Chu Du