Chủ tịch tỉnh phải tuyên chiến với cát tặc, lâm tặc

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp Quốc hội thứ 3 lần đầu tiên được đưa ra thảo luận trước tại UB Thường vụ Quốc hội và tại đây, Đoàn Chủ tịch UB trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị coi việc tuyên chiến với cát tặc, lầm tặc là một tiêu chí đánh giá công tác của người lãnh đạo chính quyền địa phương.

Kỷ luật cán bộ thể hiện quyết tâm chính trị lớn

Chủ tịch UB trung ương MTTQ Việt Nam - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh ý nghĩa lần đầu tiên báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân được UB Thường vụ Quốc hội xem xét, thảo luận trước khi trình ra Quốc hội.

Ông Nhân cho biết, từ hơn 3.000 ý kiến được tập hợp, đoàn Chủ tịch Mặt trận đã tổng hợp để xây dựng báo cáo này.

Thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo trước Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký UB trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, cử tri và nhân dân phấn khởi đón nhận các kết quả của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XII.

Chủ tịch tỉnh phải tuyên chiến với cát tặc, lâm tặc - Ảnh 1

Chủ tịch UB trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại UB Thường vụ Quốc hội.

Báo cáo của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cũng chỉ rõ cử tri và nhân dân ghi nhận những kết quả của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua.

“Việc phát hiện kỷ luật đối với nhiều cán bộ, công chức, trong đó có cả các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đã thể hiện được quyết tâm chính trị và trách nhiệm rất lớn của Đảng, Nhà nước trước nhân dân”, ông Mẫn nhấn mạnh.

Cũng theo ông Mẫn, trong thời gian qua nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng đã được điều tra và đưa ra xét xử. Nhiều sai phạm trong công tác cán bộ đã được kết luận và xử lý nghiêm minh...

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân cho rằng, việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng gây hậu quả nghiêm trọng còn chậm.

Việc làm rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp, nhất là đối với người đứng đầu trong công tác quản lý đầu tư một số dự án lớn để thua lỗ, làm thất thoát lớn ngân sách nhà nước chưa được kịp thời.

“Cử tri và nhân dân yêu cầu các cơ quan, tổ chức, trước hết là những người đứng đầu các cơ quan, tổ chức ở các cấp cần nghiêm túc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 phải thể hiện quyết tâm bằng những hành động cụ thể, kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, đảng viên có biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa”, ông Mẫn nói.

Để nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, UB T.Ư MTTQ Việt Nam đề nghị cần phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ Việt Nam, các cơ quan báo chí và nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Có các biện pháp hữu hiệu bảo vệ người tố giác, khen thưởng kịp thời người đấu tranh chống tham nhũng.

Cát tặc hoành hành mà nhiều Chủ tịch tỉnh chưa lên tiếng

Liên quan đến cải cách bộ máy, tinh giản đội ngũ cán bộ, công chức là một yêu cầu cấp bách hiện nay, một hạn chế được nêu là, ở một số nơi việc sắp xếp cán bộ, công chức chưa phù hợp, tình trạng bổ nhiệm cán bộ không đủ tiêu chuẩn vẫn diễn ra.

“Cử tri và nhân dân kiến nghị Chính phủ chỉ đạo quyết liệt hơn nữa việc tinh giản biên chế, sắp xếp lại những cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ trùng lặp; tiếp tục chấn chỉnh, thực hiện nghiêm túc việc tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển và thi chuyển ngạch đối với cán bộ, công chức, viên chức” – ông Trần Thanh Mẫn cho biết.

Trong báo cáo, Đoàn Chủ tịch UB trung ương MTTQ Việt Nam cũng nêu 6 kiến nghị như đề nghị cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là những người đứng đầu các cấp, các bộ, ngành với tinh thần thần thắn đánh giá đúng những ưu điểm, hạn chế trong lãnh đạo, quản lý thực thi nhiệm vụ; kiên quyết xử lý trách nhiệm về đảng và nhà nước đối với vi phạm của cán bộ, công chức, đảng viên để giữ gìn sự trong sạch và uy tín của Đảng, Nhà nước, giữ vững kỷ cương pháp luật và củng cố niềm tin trong nhân dân.

Phát biểu thêm tại phiên họp, ông Nguyễn Thiện Nhân đề cập tình trạng cát tặc, phá rừng diễn ra nghiêm trọng và kéo dài. Khai thác cát làm sạt lở bờ sông và sẽ còn tiếp tục gây sạt lở, báo chí phản ánh rất nhiều nhưng nhiều chủ tịch tỉnh, thành phố chưa thực sự lên tiếng. Đây là nội dung cần nhấn trong báo cáo lần này.

Do đó, trong kiến nghị, Đoàn Chủ tịch Mặt trận cũng đề nghị Chính phủ tổ chức đợt thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về khai thác cát, về bảo vệ rừng trên phạm vi cả nước; kiên quyết xử lý các vi phạm và báo cáo kết quả tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

“Đề nghị Chủ tịch tỉnh, thành phố phải có tuyên bố chung và chương trình hành động cụ thể đối với tình trạng khai thác cát trái phép, phá rừng trên địa bàn quản lý để MTTQVN, báo chí và nhân dân giám sát, coi đây là tiêu chí cụ thể để đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của mỗi đồng chí” – báo cáo tổng hợp của Mặt trận nêu rõ.

Nguồn Dân trí