Chủ tịch Samsung mượn tên người khác để mua cổ phiếu

    1 đăng lạiGốc

    11 cựu và đương kim Giám đốc điều hành của các công ty trong Tập đoàn Samsung đã cho phép Chủ tịch Lee Kun-hee mượn tên của họ để qua đó nắm giữ phần lớn cổ phần trong Công ty Samsung Life Insurance.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/4/89068.cand