Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội

  107 liên quanGốc

  Chiều 22/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí để kịp thời thông tin đến cử tri và Nhân dân cả nước về công tác nhân sự và định hướng hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XV.

  Tự hào, vinh dự và trách nhiệm nặng nề

  Trả lời câu hỏi của phóng viên về những gửi gắm đến đại biểu Quốc hội khóa XV, trọng tâm hoạt động của Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, chất lượng đại biểu Quốc hội nhất là đại biểu Quốc hội chuyên trách đóng vai trò quyết định đến chất lượng hoạt động của Quốc hội. Đại biểu Quốc hội chính là trung tâm hoạt động của Quốc hội.

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí

  Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, với tư cách là 1 trong số 499 đại biểu đã được cử tri tin tưởng bầu vào Quốc hội khóa XV, đại diện cho gần 70 triệu cử tri và gần 100 triệu đồng bào cả nước là niềm tự hào và vinh dự đặc biệt nhưng cũng là trọng trách nặng nề bởi làm gì để xứng đáng với sự tin tưởng lựa chọn của cử tri. Nhất là trong giai đoạn 5 năm quan trọng của đất nước, thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII, đến 2025 và đến 2030 (kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng) và tầm nhìn đến 2045 (kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập nước) với mục tiêu phát triển đất nước.

  Chủ tịch Quốc hội bày tỏ, không chỉ cá nhân bản thân mà mỗi Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng tất cả các đại biểu Quốc hội đều thấy được vinh dự và trách nhiệm lớn lao của mình để luôn phấn đấu, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức theo các tiêu chuẩn khắt khe của người đại biểu nhân dân đã được quy định trong Luật Tổ chức Quốc hội, mặt khác không ngừng cầu thị, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, gần dân, trọng dân. Do vậy, không chỉ Chủ tịch Quốc hội mà mỗi đại biểu Quốc hội đều có trách nhiệm nặng nề.

  Dẫn lại câu thơ mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng đọc: “Chén vui mừng buổi hôm nay/Chén mừng ta đợi ngày này năm năm sau”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: phải trải qua chặng đường 5 năm của nhiệm kỳ có thể thấy được 499 đại biểu có thực sự tiêu biểu, có xứng đáng với sự kỳ vọng của Nhân dân hay không?

  Hướng đến một Quốc hội chủ động lập pháp, giám sát hiệu quả, nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng

  Về trọng tâm hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, trong phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Kỳ họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ: bản thân Quốc hội phải luôn tự đổi mới và tự hoàn thiện.

  Lịch sử 75 năm qua Quốc hội luôn đồng hành cùng dân tộc trong bất cứ hoàn cảnh nào, hoàn thành những trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao. Trong những nhiệm kỳ gần đây Quốc hội đã đạt được những kết quả toàn diện, to lớn trên lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

  Những thành tựu, nền móng mà Quốc hội khóa XV được tiếp thu là quá lớn. Điều này vừa là thuận lợi khi Quốc hội khóa XV được kế thừa và phát huy những thành tựu đã có nhưng cũng tạo ra áp lực để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

  Chủ tịch Quốc hội cho rằng, phấn đấu duy trì các thành quả đạt được là rất khó và tiến thêm được bước phát triển mới là thách thức, đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn nữa.

  Theo Chủ tịch Quốc hội, trước hết phải nâng cao chất lượng công tác lập pháp, siết chặt kỷ luật, kỷ cương lập pháp, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, nhất là người đứng đầu. Mục tiêu mà Quốc hội đặt ra là xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, ổn định, khả thi, đáp ứng yêu cầu kiến tạo đất nước phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Khắc phục tình trạng luật khung, luật ống, đồng thời khắc phục xu hướng quy định cứng trong luật những vấn đề mà thực tiễn cuộc sống chưa đủ rõ.

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ tại buổi gặp mặt.

  Do đó, cần tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp 2013, thể chế hóa kịp thời các chủ trương trong Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng với nhiều điểm mới. Tiếp tục rà soát phát hiện những vướng mắc, bất cập, chồng chéo trong các quy định của pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung.

  Đối với công tác giám sát, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ: cần đổi mới giám sát tối cao của Quốc hội như một khâu then chốt, trọng tâm, chọn được những vấn đề đúng và trúng, những vấn đề quan trọng của đất nước, gắn liền với quốc kế dân sinh, giám sát có trọng tâm trọng điểm, truy đến cùng sự việc, xác định trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, nêu được kiến nghị xác đáng. Đồng thời phải coi trọng giám sát việc thực hiện các kiến nghị của giám sát (hậu giám sát).

  Nhiệm kỳ 5 năm tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý các cơ quan của Quốc hội cần chú ý giám sát việc ban hành các văn bản hướng dẫn và tổ chức thực thi pháp luật vì tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu.

  Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn, tăng cường chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tăng cường các hoạt động giải trình tại Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội. Có cơ chế để đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tham gia các hoạt động giám sát này.

  Cùng với đó, Quốc hội sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, các quyết định về tổ chức bộ máy, nhân sự cấp cao của Nhà nước, các chính sách lớn về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tài chính, tiền tệ, ngân sách, đối ngoại…

  Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đã trao đổi với các phóng viên về việc “mở cửa” các phiên họp của Quốc hội để người dân có thể tham dự; lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; công khai, minh bạch trong hoạt động của Quốc hội và hoạt động báo chí về Quốc hội…

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan báo chí tham gia vào hoạt động của Quốc hội. Đồng thời giao Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội sớm hoàn thiện cơ chế phát ngôn, xây dựng quy chế cung cấp thông tin cho báo chí.

  D. Tùng - Thái San

   Nguồn Kinh Tế Đô Thị: http://kinhtedothi.vn/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-tiep-tuc-doi-moi-va-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-cua-quoc-hoi-428212.html