Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

  Báo VietnamPlus
  17 liên quanGốc

  Chiều 20/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Lào-Việt Nam Sounthon Xayachak.

   Chiều 20/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Lào-Việt Nam Sounthon Xayachak. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  Chiều 20/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Lào-Việt Nam Sounthon Xayachak. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

   Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Lào-Việt Nam Sounthon Xayachak. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Lào-Việt Nam Sounthon Xayachak. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

   Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Lào-Việt Nam Sounthon Xayachak. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Lào-Việt Nam Sounthon Xayachak. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

   Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

   Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi cùng Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Lào-Việt Nam Sounthon Xayachak. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi cùng Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Lào-Việt Nam Sounthon Xayachak. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

   (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

   Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đoàn đại biểu Quốc hội Lào. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đoàn đại biểu Quốc hội Lào. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

   Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh cùng đoàn đại biểu Quốc hội Lào. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh cùng đoàn đại biểu Quốc hội Lào. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-tiep-pho-chu-tich-quoc-hoi-lao/806726.vnp