Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Khắc phục tình trạng nợ đọng, chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết

Hôm nay 6/9, tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV. UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy; các đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV; lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự tại điểm cầu Quảng Trị.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Lê Quang Tùng cùng các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị - Ảnh: Lê Minh

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Lê Quang Tùng cùng các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị - Ảnh: Lê Minh

Đánh giá về công tác triển khai đối với 52 luật, nghị quyết

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Hội nghị được tổ chức là thực hiện yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại như công tác giám sát của Quốc hội chưa đảm bảo tính toàn diện; chưa chú trọng đối với các luật, nghị quyết mới được ban hành; chưa đánh giá đầy đủ về tính hợp pháp, thống nhất, tính khả thi và hiệu lực của văn bản; một số luật có số lượng nội dung quy định chi tiết nhiều nhưng chưa đảm bảo tính cụ thể để khi có hiệu lực thi hành...

Đối với Chính phủ, công tác tổ chức triển khai một số luật, nghị quyết còn chậm; một số luật được ban hành từ năm 2022 nhưng đến nay chưa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện; một số văn bản chất lượng chưa đảm bảo, vừa ban hành trong thời gian ngắn đã phải sửa đổi, bổ sung hoặc ngưng hiệu lực thi hành do không phù hợp với thực tiễn.

Chính vì vậy, hội nghị tập trung đánh giá về công tác triển khai đối với 23 luật, 29 nghị quyết, trong đó có 15 luật, 21 nghị quyết được thông qua từ đầu nhiệm kỳ cho đến trước Kỳ họp thứ 5 và 8 luật, 8 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5.

Đánh giá tình hình triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 1.010 văn bản, bao gồm 23 luật và 101 nghị quyết của Quốc hội, 4 pháp lệnh và 882 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, điều chỉnh toàn diện mọi mặt đời sống KT - XH, giám sát tối cao và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần quan trọng hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tăng cường bảo đảm quyền con người, quyền công dân, phục vụ có hiệu quả yêu cầu phát triển KT - XH, bảo đảm QP - AN, hội nhập quốc tế, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai đối với một số luật, nghị quyết còn chậm; tình trạng nợ đọng, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục; công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại một số bộ, ngành chưa được quan tâm đúng mức.

Tính đến ngày 23/8/2023, đối với các luật, nghị quyết được ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4 vẫn còn 11/50 văn bản (22%) thuộc trách nhiệm quy định chi tiết của Chính phủ, các bộ chưa được ban hành, trong đó một số văn bản đã chậm từ 8 tháng đến 1,5 năm.

Đề xuất giải pháp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật; trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan của Chính phủ, bảo đảm đúng quy định “chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung và tiến độ trình các đề án, dự án, văn bản pháp luật được giao”.

Các bộ, ngành thường xuyên, chủ động rà soát, đánh giá các quy định pháp luật, các quan hệ xã hội thuộc lĩnh vực quản lý; chủ động lập đề nghị xây dựng và tổ chức soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Đối với việc triển khai công tác lập pháp cuối năm 2023 và năm 2024, tiếp tục có quan tâm, chỉ đạo sát sao, dành nhiều ưu tiên cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật. Các bộ, cơ quan ngang bộ đã chủ động, khẩn trương thành lập ban soạn thảo; tập trung thời gian, nguồn lực để soạn thảo theo kế hoạch. Bên cạnh đó, kiến nghị Quốc hội tiếp tục tăng cường thời gian để các đại biểu thảo luận về nội dung các dự án luật, tập trung vào những vấn đề quan trọng, những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau.

Hội nghị cũng nghe lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương báo cáo việc triển khai các luật, nghị quyết liên quan đến lĩnh vực đơn vị, địa phương phụ trách, tổ chức thực hiện, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả việc triển khai pháp luật, nghị quyết trong thời gian tới.

Khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ công chức

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác chủ động xây dựng pháp luật, nghị quyết của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay rất linh hoạt và sáng tạo, phản ứng nhanh nhẹn trước yêu cầu thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch có hiệu quả, vừa nhanh chóng phục hồi và phát triển KT - XH sau dịch; đáp ứng từng bước xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, ổn định khả thi với mục tiêu là kiến tạo phát triển nhanh, bền vững đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời, cũng đã thử nghiệm, ban hành nhiều nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù của địa phương và các lĩnh vực.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; tập trung chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm nguồn lực và các điều kiện cần thiết cho công tác thi hành pháp luật; kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thi hành các luật và nghị quyết được Quốc hội thông qua.

Có giải pháp quyết liệt hơn nữa, khắc phục cho được tình trạng nợ đọng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết; chú trọng nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật.

Thực hiện nghiêm túc, khẩn trương rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu tại Nghị quyết về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý đi đôi với tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát.

Khắc phục kịp thời, hiệu quả tình trạng đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ công chức, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tăng cường cải cách hành chính. Tập trung trung hoàn thành Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và năm 2024 gắn với tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, luật pháp còn lại của cả nhiệm kỳ.

Tiếp tục nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong theo dõi, đôn đốc và giám sát Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội; chú trọng giám sát việc ban hành văn bản quy định chi tiết, kể cả về tiến độ và chất lượng văn bản.

Các đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội tiếp tục đẩy mạnh giám sát công tác thi hành pháp luật, triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội tại địa phương; quan tâm giám sát việc ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội. HĐND và UBND các cấp, đặc biệt là tại các địa phương thực hiện thí điểm theo các nghị quyết của Quốc hội tiếp tục nâng cao tính chủ động, trách nhiệm và sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện quy định pháp luật ở địa phương.

Lê Minh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thoi-su/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-nbsp-khac-phuc-tinh-trang-no-dong-cham-ban-hanh-van-ban-huong-dan-thi-hanh-luat-nghi-quyet/179618.htm