Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn

Chiều 8.12, tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Nhà Vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Thái Lan.

Xuân Sơn/THQHVN

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/video-thoi-su-quoc-hoi/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-hoi-kien-nha-vua-thai-lan-maha-vajiralongkorn-i353493/