Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí

Chiều 19/6/2024, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại diện các cơ quan báo chí. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại diện các cơ quan báo chí. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại diện các cơ quan báo chí. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại diện các cơ quan báo chí. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

 Ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

 Lãnh đạo các cơ quan báo chí tham dự gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí tham dự gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm bà Vũ Việt Trang, Tổng giám đốc TTXVN. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm bà Vũ Việt Trang, Tổng giám đốc TTXVN. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm cho ông Lê Hải Bình, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm cho ông Lê Hải Bình, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm cho ông Lê Ngọc Quang, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm cho ông Lê Ngọc Quang, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm cho đại diện các cơ quan báo chí. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm cho đại diện các cơ quan báo chí. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Vietnam+

Nguồn Znews: https://znews.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-gap-mat-lanh-dao-cac-co-quan-bao-chi-post1481721.html