Chủ tịch Quốc hội: Tiếp tục có những cải tiến, nâng cao chất lượng Kỳ họp

  Báo Phụ Nữ Việt Nam
  1563 liên quanGốc

  Sáng nay (11/7), tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 13 nhằm xem xét 06 nội dung quan trọng liên quan đến việc đánh giá chính thức Kỳ họp thứ 3, công tác xây dựng pháp luật; các vấn đề kinh tế - xã hội, công tác giám sát.

   Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh quochoi.vn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh quochoi.vn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong 6 nội dung được xem xét tại kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết Kỳ họp thứ ba và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ tư của Quốc hội.

  Từ đầu năm 2022, Quốc hội đã tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ nhất (khai mạc ngày 4/1) và Kỳ họp thứ ba (khai mạc 23/5). Cụ thể, tại Kỳ họp thứ ba, sau 19 ngày làm việc, Quốc hội đã xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng; đồng thời khẩn trương ban hành một loạt các nghị quyết, ký chứng thực các dự án luật một cách nhanh nhất; Chủ tịch nước đã có lệnh công bố các dự án luật được Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội thông qua,…

  Tại phiên họp thứ 13, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có đánh giá chính thức về kết quả của Kỳ họp thứ ba, trong đó tập trung vào phân tích những kết quả đạt được, chỉ rõ nguyên nhân khách quan/chủ quan trong cả khâu công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp; chỉ rõ những điểm mới, nội dung được cải tiến tại Kỳ họp thứ 3. Qua đó tiếp tục có những cải tiến, nâng cao chất lượng Kỳ họp với tư cách là một phương thức cơ bản trong tổ chức hoạt động của Quốc hội.

  Cũng trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ tư dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10/2022. Trọng tâm của Kỳ họp thứ tư thường tập trung nhiều vào công tác lập pháp, xem xét thông qua, cho ý kiến lần đầu rất nhiều dự án luật,…

  Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Với khối lượng dự kiến công việc lớn tại Kỳ họp thứ tư, công tác chuẩn bị, công tác phối hợp với Chính phủ trong việc phân công các cơ quan chủ trì soạn thảo, các cơ quan chủ trì thẩm tra các dự án luật cần phải được chú trọng, nhằm đảm bảo tốt nhất chất lượng Kỳ họp…".

  Toàn cảnh Phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh quochoi.vn

  Toàn cảnh Phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh quochoi.vn

  Về công tác lập pháp, Phiên họp thứ 13 này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

  Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 06/2022 (trong đó công tác dân nguyện tháng 05/2022).

  Về quyết định các vấn đề quan trọng, tại phiên họp thứ 13 Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng, đất trồng lúa hai vụ trở lên của dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam từ giai đoạn phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

  PV

  Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/chu-tich-quoc-hoi-tiep-tuc-co-nhung-cai-tien-nang-cao-chat-luong-ky-hop-20220711134201234.htm