Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste

Sáng 13/6, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste tại Hà Nội.

 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste tại Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste tại Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste tại Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste tại Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/chu-tich-quoc-hoi-tiep-dai-su-dai-bien-cac-nuoc-asean-va-timor-leste-post958891.vnp