Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng đại thọ đồng chí Ngô Thị Huệ

Ngày 25-11, tại tỉnh Sóc Trăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự lễ khánh thành công trình Nhà lưu niệm cơ sở cách mạng và mừng thọ 100 tuổi đồng chí Ngô Thị Huệ (cô Bảy Huệ) là một trong mười nữ đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, phu nhân của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và là người con ưu tú của quê hương Sóc Trăng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chúc cô Bảy Huệ trường thọ để tiếp tục chứng kiến sự phát triển của Quốc hội Việt Nam.

Công trình Nhà lưu niệm được khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Nam bộ khởi nghĩa và mừng đại thọ 100 tuổi đời, 84 tuổi Đảng của đồng chí Ngô Thị Huệ. Tại lễ khánh thành, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Nhà lưu niệm cơ sở cách mạng đồng chí Ngô Thị Huệ có ý nghĩa lịch sử hết sức quan trọng, góp phần giáo dục chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, nhắc nhở các thế hệ noi theo tấm gương của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và cô Bảy Huệ.

Thư Kỳ