Chủ tịch Quốc hội gặp mặt người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc

Chiều 14/6/2024, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024.

 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho đại biểu người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho đại biểu người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho đại biểu người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho đại biểu người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 Các đại biểu người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024 tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024 tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 Đại biểu Ma A Sà, tỉnh Lai Châu phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại biểu Ma A Sà, tỉnh Lai Châu phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/chu-tich-quoc-hoi-gap-mat-nguoi-hien-mau-tinh-nguyen-tieu-bieu-toan-quoc-post959120.vnp