Chủ tịch Quốc hội: Cần đa dạng hóa nguồn lực cho bảo tồn, phát triển văn hóa

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, một số địa phương chưa khai thác hết di sản văn hóa; do đó cần bổ sung chiến lược phát triển thị trường văn hóa, đa dạng hóa nguồn lực cho bảo tồn, phát triển văn hóa.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trình bày tờ trình

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trình bày tờ trình

Sáng nay, 17-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi).

Trình bày tờ trình dự án luật, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, dự thảo luật có 9 chương, 102 điều, tăng 2 chương, 29 điều so với luật hiện hành.

Trên cơ sở kế thừa các nội dung còn phù hợp của luật hiện hành, dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) tập trung vào 3 nhóm chính sách. Trong đó, nhóm chính sách 3 là về tăng cường nội dung, cơ chế, chính sách thúc đẩy xã hội hóa và thu hút, nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Dự thảo cũng có quy định về việc thành lập Quỹ Bảo tồn di sản văn hóa. Đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách… để hỗ trợ kinh phí cho một số hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa chưa được ngân sách Nhà nước đầu tư, hỗ trợ hoặc đầu tư chưa đầy đủ.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu

Thay mặt cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tán thành sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Di sản văn hóa năm 2001 như Tờ trình số của Chính phủ.

Liên quan đến chính sách của Nhà nước về di sản văn hóa, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các chính sách có trọng tâm, trọng điểm và bền vững; bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng và sự tham gia của cộng đồng, người dân; phù hợp với yêu cầu thực tế và tính đặc thù trong bảo vệ, phát huy giá trị từng loại hình di sản văn hóa...

Về Quỹ bảo tồn di sản văn hóa, ông Vinh cho rằng, thực tế khi thông qua một số luật, Quốc hội đã bãi bỏ một số quỹ được lập theo các luật chuyên ngành, như: Quỹ Hỗ trợ, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV; Quỹ Hỗ trợ khám chữa bệnh; Quỹ Phòng, chống tác hại rượu bia… Vì vậy, cần tiếp tục cân nhắc việc thành lập Quỹ Bảo tồn di sản văn hóa.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ góp ý dự thảo luật

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ góp ý dự thảo luật

Cho ý kiến vào dự thảo luật, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng dự án Luật đủ điều kiện trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 tới, đồng thời kỳ vọng luật sẽ tạo bước thay đổi căn bản trong quản lý phát huy giá trị di sản văn hóa.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh quan điểm phải coi di sản văn hóa là nguồn lực để bảo tồn, phát huy. Thực tế ở một số địa phương hiện nay, di sản văn hóa chưa khai thác hết. Ví dụ ở Huế, một số di tích nếu có nguồn lực tư nhân đầu tư theo định hướng của Nhà nước sẽ vừa phát huy, vừa bảo tồn được di sản.

Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần nghiên cứu bổ sung chủ trương, chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, thị trường văn hóa, số hóa di sản văn hóa. Đồng thời thúc đẩy hợp tác công tư phát triển văn hóa và kinh tế về văn hóa nhằm thực hiện chủ trương đa dạng hóa nguồn lực cho bảo tồn, phát triển văn hóa.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chu-tich-quoc-hoi-can-da-dang-hoa-nguon-luc-cho-bao-ton-phat-trien-van-hoa-post573653.antd