Chủ tịch Q. Ba Đình và GĐ Sở Xây dựng bị phê bình

(VnMedia) - Liên quan đến vụ vi phạm trật tự xây dựng tại số 17A, 19 Phan Đình Phùng, UBND Thành phố Hà Nội vừa có văn bản phê bình Chủ tịch Quận Ba Đình và Giám đốc Sở Xây dựng do việc tổ chức chưa sát sao, quyết liệt, chưa đáp ứng được yêu cầu, chỉ đạo của UBND Thành phố.

UBND Thành phố cũng yêu cầu khẩn trương báo cáo kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của Lãnh đạo UBND Quận, Chủ tịch UBND phường Quán Thánh, Thanh tra xây dựng và các cá nhân tập thể liên quan; đề xuất hình thức trách nhiệm của Chủ tịch UBND Quận, đảm bảo nghiêm minh đúng pháp luật, không để tái diễn các trường hợp khác. Thành phố cũng yêu cầu kiểm tra lại các giấy phép xây dựng đã cấp, bảo đảm đúng quy định, đúng kế hoạch, làm cơ sở để xác định và yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ phần công trình vi phạm; kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư ký hợp đồng, duyệt phương án tháo dỡ phần công trình vi phạm phải bảo đảm đúng giấy phép, đúng quy hoạch và nhanh chóng (xác định rõ thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, tiến độ hợp lý để thực hiện); thẩm tra và chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về mức độ hợp lý của tiến độ tháo dỡ. Trong trường hợp chủ đầu tư, đơn vị thi công cố tình lập phương án tháo dỡ với thời gian kéo dài hoặc chây ì, kéo dài thời gian so với tiến độ hợp lý để thực hiện, Chủ tịch UBND Quận Ba Đình có trách nhiệm cương quyết tổ chức cưỡng chế tháo dỡ theo thẩm quyền và theo quy định; bố trí kế hoạch, lực lượng thường xuyên giám sát, đôn đốc chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện tháo dỡ, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, nhanh chóng, triệt để, đúng tiến độ… Giám đốc Sở Xây dựng được yêu cầu kiểm tra, đôn đốc, giám sát và báo cáo UBND Thành phố về tình hình, tiến độ thực hiện công việc và trực tiếp xử lý công trình vi phạm nếu Chủ tịch UBND Quận Ba Đình chậm trễ trong việc xử lý. Theo báo cáo của UBND quận Ba Đình, UBND quận đã cấp giấy phép xây dựng cho công trình số 19 nhà A2 cao 9 tầng (cộng tầng hầm và tum thang), Tuy nhiên, kiểm tra thực tế, công trình xây cao 12 tầng, sai nội dung giấy phép 3 tầng. Đối với công trình số 17A, UBND quận cấp giấy phép xây dựng cao 8 tầng (cộng tầng hầm và tum thang) nhưng chủ công trình đã xây 10 tầng, vượt giấy phép xây dựng 2 tầng. Vì vậy, ngày 8/6, UBND Thành phố đã có văn bản số 4127/UBND-XD yêu cầu Chủ tịch UBND Quận Ba Đình xử lý dứt điểm các công trình xây dựng sai phép, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân, tập thể có liên quan và báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trước ngày 22/6. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch UBND Quận Ba Đình thực hiện nhiệm vụ và trực tiếp tổ chức xử lý trong trường hợp Chủ tịch UBND Quận Ba Đình chậm trễ triển khai. Tuy nhiên, cho đến nay, công trình sai phạm nói trên vẫn chưa được xử lý dứt điểm, gây bất bình trong dư luận nhân dân. Tuệ Khanh