Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Đồn BP Si Pa Phìn

Trong chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Điện Biên, ngày 15-4, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Si Pa Phìn, BĐBP Điện Biên. Cùng đi còn có đại diện của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Tại Đồn BP Si Pa Phìn, sau khi nghe Ban chỉ huy đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và tình hình trên địa bàn biên giới nơi đồn đóng quân, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương cán bộ, chiến sĩ đã vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Ngoài nhiệm vụ nòng cốt, chuyên trách bảo vệ biên giới, BĐBP còn là lực lượng quan trọng trong giúp nhân dân khu vực biên giới xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế.

Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ BĐBP phải thực sự bám sát dân, hiểu dân, xây dựng những mô hình kinh tế phù hợp để triển khai nhân rộng trong nhân dân. Phải biết huy động sức dân trong xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực biên giới, cũng như bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Trong ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng tại xã biên giới Si Pa Phìn.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Si Pa Phìn.

Thăm cảnh quan của Đồn BP Si Pa Phìn.

Chủ tịch nước kiểm tra việc trồng thí điểm cây cao su trên địa bàn xã Si Pa Phìn, huyện Mường Chà, Điện Biên

Chủ tịch nước thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách.

Viết Lam

Email Print Góp ý