Chủ tịch Nước Trần Đại Quang trò chuyện với sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM

Sáng 3.10, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đã tới dự Lễ khai khóa 2016 của ĐH Quốc gia TPHCM.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang trò chuyện với sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM - Ảnh 1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng chụp hình với sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM (ảnh K.Q)

Lễ khai khóa là chương trình truyền thống của ĐH Quốc gia TPHCM vào mỗi dịp đầu năm học, nhằm khơi dậy trong sinh viên niềm tự hào, nâng cao tinh thần trách nhiệm của sinh viên. Năm học 2016, lễ khai khóa của ĐH Quốc gia TPHCM mang thông điệp “Cách mạng Khoa học công nghiệp lần thứ 4 – thời cơ phát triển và các thách thức phi truyền thống”. Chủ tịch nước hướng sinh viên vào các vấn đề đang “nóng” hiện nay là không gian mạng, chiến tranh mạng, an ninh mạng...

Trả lời thân mật các câu hỏi sinh viên ĐH Quốc gia TPHCM về cuộc cách mạng công nghiệp, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4 vừa là thời cơ phát triển, có tác động to lớn tới kinh tế, xã hội, môi trường cả ở mặt tích cực nhưng cũng đem lại nhiều thách thức cho đất nước.

Với tốc độ phát triển chưa từng có trong lịch sử, cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4 đặt ra những vấn đề về không gian mạng, chiến tranh mạng và an ninh mạng, làm biến đổi sâu sắc công cụ lao động, phương thức sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu xã hội theo hướng sáng tạo.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, giá trị lao động được quyết định bởi hàm lượng tri thức. Sức mạnh đất nước là sức mạnh trí tuệ của toàn dân. Do đó, để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, Việt Nam cần vận dụng sức mạnh trí tuệ toàn dân, phát triển phải dựa vào tri thức, coi trọng khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo. Vì vậy, giải pháp quan trọng nhất là nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo để đón bắt khoa học công nghệ mới nhất. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Phát triển phải dựa vào tri thức, cần coi trọng giáo dục đào tạo. Chương trình giáo dục phải đổi mới theo hướng coi trọng phẩm chất, năng lực người học.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang cho rằng, Đại học Quốc gia TPHCM là một tổ hợp đào tạo với 6 trường Đại học, 1 viện nghiên cứu thành viên, là trung tâm chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực. Để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, giữ vững vị trí trung tâm đào tạo hàng đầu, ĐH Quốc gia TPHCM cần phải là nơi thu hút nhân tài, hội tụ trí tuệ xuất sắc, phải là một thành phố đại học hiện đại, ươm mầm tài năng của đất nước hôm nay và mai sau. Đặc biệt, chú trọng khơi dậy khả năng sáng tạo của sinh viên, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, gắn các nghiên cứu với sự phát triển của các doanh nghiệp, quan tâm xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, chuẩn mực, lành mạnh. Giảng viên phải là tấm gương sáng cho sinh viên noi theo, coi trọng dạy chữ và dạy người.

Thay mặt cho sinh viên ĐH Quốc gia TPHCM, sinh viên Trần Võ Thảo Hương, sinh viên Trường Đại học Bách khoa TPHCM đã khẳng định quyết tâm nỗ lực phấn đấu, học tập và rèn luyện để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong xã hội hiện nay.

* clip: Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống trong lễ Khai khóa Đại học Quốc gia TPHCM

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang trò chuyện với sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM - Ảnh 2

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng chụp hình với sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM (ảnh K.Q)

Khương Quỳnh