Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại biểu Hợp tác xã tiêu biểu

Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần tiếp tục tôn vinh các hợp tác xã và nhà nông có sáng kiến góp phần xây dựng nông nghiệp, nông thôn phát triển.

Chiều 13/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp đoàn Đại biểu Hợp tác xã, tổ hợp tác tiêu biểu và nông dân có sáng chế, sáng kiến trong lĩnh vực nông nghiệp nhân dịp các đại biểu về dự Lễ tôn vinh Hợp tác xã, tổ hợp tác tiêu biểu và nông dân có sáng chế, sáng kiến năm 2016.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt các nông dân tiêu biểu.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng gặp mặt đại biểu đại diện các hợp tác xã, tổ hợp tác tiêu biểu và nông dân có sáng chế, sáng kiến trong sản xuất đúng vào dịp kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc tổ chức vinh danh 51 hợp tác xã, tổ hợp tác tiêu biểu và 17 tấm gương nông dân có sáng chế, sáng kiến trong sản xuất là hoạt động rất có ý nghĩa, sinh động và thiết thực, không chỉ cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, nhà nông xuất sắc, mà còn góp phần xây dựng các tập thể, nhà nông năng động, dám nghĩ, dám làm và hợp tác hiệu quả cao.

Chủ tịch nước đánh giá cao các hợp tác xã, tổ hợp tác tiêu biểu được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật, hoạt động có hiệu quả, thực sự là cầu nối giữa sản xuất của hộ gia đình nông dân với doanh nhiệp, thị trường, tạo ra chuỗi giá trị cao trong quá trình sản xuất. Qua đó góp phần bảo vệ lợi ích của nông dân, bảo đảm sản xuất bền vững, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản nước ta trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng.

Chủ tịch nước đặc biệt ấn tượng và cảm phục những nhà nông, tuy không có trình độ chuyên môn cao về khoa học - công nghệ nhưng qua thực tiễn lao động, sản xuất đã luôn luôn trăn trở, không ngừng tìm tòi, sáng tạo, tự học hỏi, tự bỏ tiền để mua vật tư, máy móc để tự nghiên cứu, có các sáng chế, sáng kiến rất có giá trị. Qua đó, cải tiến hoặc chế tạo mới những công cụ, máy móc, thiết bị, ứng dụng rất có hiệu quả vào sản xuất của gia đình và địa phương; một số công cụ, máy móc được sản xuất trên quy mô lớn, cung cấp cho cả nông dân của nước bạn Lào, Campuchia.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi gặp mặt các nông dân tiêu biểu.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Quan tâm phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước, trong đó hai chủ trương lớn đã và đang được tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đó là Tái cơ cấu nông nghiệp và Chương trình Xây dựng nông thôn mới”.

Chủ tịch nước đề nghị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để nông nghiệp nước ta có bước chuyển biến về chất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, khả năng cạnh tranh và thu nhập của nông dân.

Đồng thời cần kịp thời phát hiện, biểu dương, phổ biến, tuyên truyền và nhân rộng các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác làm ăn có hiệu quả và các tấm gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, có sáng chế, sáng kiến trong sản xuất, không chỉ về máy móc, công cụ, thiết bị mà còn cả mô hình tổ chức, quản lý sản xuất, kinh doanh của hộ nông dân.

Đặc biệt phải tập trung tổng kết thực tiễn, đề xuất kịp thời với Đảng, Nhà nước tiếp tục có các chủ trương, chính sách phù hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, thúc đẩy kinh tế hộ, kinh tế trang trại, phát triển sản xuất hàng hóa bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Chủ tịch nước nói chuyện với các nông dân tiêu biểu.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị: “Tôi đề nghị các đại biểu đại diện các hợp tác xã, tổ hợp tác tiêu biểu và nông dân có sáng chế, sáng kiến trong sản xuất có mặt ngày hôm nay tiếp tục giữ vững và phát huy những kết đã đạt được, tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên để trở thành những nhân tố tích cực nhất cùng chung tay thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Các hợp tác xã, tổ hợp tác mở rộng các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, kết nạp thêm các thành viên mới để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và tích lũy ngày càng nhiều hơn về vốn, cơ sở vật chất, kinh nghiệm quản lý.

Đối với các đại biểu là nông dân có sáng chế, sáng kiến trong sản xuất cần chủ động hợp tác với các nhà khoa học, các doanh nhân nhằm hoàn thiện sáng chế, sáng kiến, đăng ký bản quyền, chuyển giao để có thể sản xuất các loại máy móc, công cụ, thiết bị trên quy mô lớn”.

Dịp này, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục phát hiện và có các hình thức tôn vinh các hợp tác xã, tổ hợp tác tiêu biểu và nhà nông có sáng chế, sáng kiến trong sản xuất để góp phần xây dựng nông nghiệp, nông thôn nước ta ngày càng phát triển.

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn các hợp tác xã, tổ hợp tác và bà con nông dân cả nước tiếp tục giành được nhiều kết quả to lớn hơn nữa trong lao động, sản xuất, tích cực góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Việt Cường/VOV