Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ thăm cấp nhà nước tới I-ta-li-a, thăm Tòa thánh Va-ti-căng, dự HNCC Pháp ngữ lần thứ 16 tại Ma-đa-ga-xca

Ngày 16-11, Bộ Ngoại giao ra thông cáo như sau:

Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ thăm cấp nhà nước tới I-ta-li-a, thăm Tòa thánh Va-ti-căng, dự HNCC Pháp ngữ lần thứ 16 tại Ma-đa-ga-xca - Ảnh 1

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa I-ta-li-a X.Mát-ta-rê-la, Giáo hoàng Phran-xít, Tổng thống Ma-đa-ga-xca H.Ra-giao-na-ri-mam-pi-a-ni-na và Phu nhân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa I-ta-li-a từ ngày 21 đến 24-11, thăm Tòa thánh Va-ti-căng ngày 23-11 và tham dự Hội nghị cấp cao (HNCC) Pháp ngữ lần thứ 16 tại An-ta-na-na-ri-vô, Ma-đa-ga-xca từ ngày 26 đến 27-11.