Chủ tịch nước Trần Đại Quang cam kết bảo vệ vững chắc, độc lập, chủ quyền của Tổ quốc

Sáng ngày 2/4, sau lễ tuyên thệ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nguyện “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc, độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc…”. .

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cam kết bảo vệ vững chắc, độc lập, chủ quyền của Tổ quốc - Ảnh 1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói: “Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn Quốc hội đã bầu tôi giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Cảm ơn Quốc hội đã dành cho tôi tình cảm và những lời chúc tốt đẹp.

Với niềm vinh dự, trách nhiệm lớn lao của người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng an ninh, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, tôi nguyện làm hết sức mình, phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, kế thừa và phát huy truyền thống dựng nước, giữ nước hào hùng của dân tộc và kinh nghiệm của các vị Chủ tịch nước tiền nhiệm.

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc, độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích và an ninh quốc gia.

Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, chủ động tích cực hội nhập, nâng cao vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội trên Thế giới.

Tôi trân thành cảm ơn nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các vị chủ tịch nước tiền nhiệm đã đóng góp to lớn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hết lòng hết sức vì đất nước, vì nhân dân”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tặng bó hoa tươi thắm đến nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và chúc gia đình ông Trương Tấn Sang mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Thảo Nguyên