Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Hoa Kỳ

Chiều ngày 13/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-dai-su-hoa-ky-124277.htm