Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao

Sáng 13/6/2024, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm và làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

 Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm và làm việc tại Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm và làm việc tại Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan Phòng truyền thống thống của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan Phòng truyền thống thống của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan Phòng truyền thống của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan Phòng truyền thống của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 Chủ tịch nước Tô Lâm ghi lưu bút tại Phòng truyền thống của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Tô Lâm ghi lưu bút tại Phòng truyền thống của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 Phó Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Thị Thủy phát biểu. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Phó Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Thị Thủy phát biểu. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng phát biểu. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng phát biểu. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí trình bày báo cáo. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí trình bày báo cáo. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các đại biểu. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các đại biểu. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải phát biểu. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải phát biểu. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/chu-tich-nuoc-to-lam-lam-viec-voi-vien-kiem-sat-nhan-dan-toi-cao-post958890.vnp