Chủ tịch nước tiếp Phó Chủ tịch JETRO

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản không ngừng được củng cố và phát triển những năm gần đây, trong đó có phần đóng góp đáng kể của Tổ chức Xúc tiến ngoại thương (JETRO).