Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến tỉnh Vĩnh Long

Chiều tối 24.10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật 108 điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh Vĩnh Long.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, khen ngợi các tập thể, cá nhân, đặc biệt là 108 điển hình tiến tiến đã có nhiều đóng góp cho các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại Vĩnh Long.

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất

Chủ tịch Nước nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc bồi dưỡng, xây dựng và nêu gương người tốt, việc tốt. Tư tưởng thi đua ái quốc của Bác đã trở thành phong trào cách mạng của quần chúng, là động lực thúc đẩy toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta liên tục giành thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc XHCN. Chủ tịch Nước nêu rõ, mặc dù đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là dịch Covid-19, nhưng Vĩnh Long đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đến nay, trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, đến tháng 9.2022, Vĩnh Long đã không còn hộ khó khăn về nhà ở.

Chủ tịch Nước đánh giá, Vĩnh Long đã hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước... Tiêu biểu là các phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"... đã được quan tâm triển khai tích cực, được sự hưởng ứng sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần huy động được nhiều nguồn lực xã hội cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để nâng cao hiệu quả công tác thi đua, Chủ tịch Nước đề nghị Vĩnh Long tiếp tục thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, với cách làm đổi mới, sáng tạo; đẩy mạnh và tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp để cán bộ, công chức, viên chức, toàn hệ thống chính trị của tỉnh cùng vào cuộc, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước. Chủ tịch Nước căn dặn thúc đẩy các hình thức thi đua không nhất thiết chỉ làm những vấn về to lớn trong phạm vi cả tỉnh, mà đôi khi cần làm những việc nhỏ trong một phạm vi địa giới nhỏ, chẳng hạn phong trào làm sạch môi trường ngõ xóm, ao hồ, trồng cây xanh, thanh niên, sinh viên, người lao động giữ vệ sinh chung nơi công cộng, phong trào không xả rác bừa bãi, không sử dụng chất thải nhựa, bảo đảm an toàn thực phẩm...

Chủ tịch Nước mong muốn những điển hình tiên tiến hôm nay sẽ là những hạt nhân để lan tỏa những kết quả, việc làm và cả năng lượng tích cực trong xã hội để thúc đẩy các phong trào thi đua của địa phương. Chủ tịch Nước nhấn mạnh Vĩnh Long là trung tâm của Vùng Tây Nam Bộ. Từ Vĩnh Long có thể lan tỏa đi đến các tỉnh trong vùng một cách rất nhanh chóng và thuận lợi nhờ nền tảng hệ thống giao thông tốt. Kết hợp với tiềm năng con người của Vĩnh Long là rất lớn, nơi đây là quê hương của cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, đồng thời là nơi đã sản sinh ra rất nhiều người tài giỏi trong nhiều lĩnh vực. Vì vậy, Chủ tịch Nước đề nghị Vĩnh Long cần phát huy tài nguyên con người, phát huy truyền thống “Xứ địa linh. Đất sinh nhân kiệt, người sinh anh hùng”.

Theo TTXVN

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/su-kien-noi-bat/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc%C2%A0gap-mat-doan-dai-bieu-dien-hinh-tien-tien-tinh-vinh-long-i304684/