Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ phát động trồng cây ở Di tích K9

Ngày 13/4/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ của Bộ Quốc phòng tại Khu Di tích K9, Đá Chông, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu trồng cây tại Khu Di tích K9. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu trồng cây tại Khu Di tích K9. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu trồng cây tại Khu Di tích K9. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu trồng cây tại Khu Di tích K9. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu trồng cây tại Khu Di tích K9. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu tại Lễ phát động trồng cây. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các lực lượng tham gia trồng cây. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các lực lượng tham gia trồng cây. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các lực lượng tham gia trồng cây. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ phát động trồng cây. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-du-le-phat-dong-trong-cay-o-di-tich-k9/705582.vnp