Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Quốc vuơng Căm-pu-chia Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni hội kiến

Chiều 24/6/2008, ngay sau lễ đón chính thức được cử hành trọng thể với nghi thức cao nhất tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết đã có cuộc hội kiến với Quốc vương Căm-pu-chia Prẹ Bạt Xăm-đec Prẹ Bô-rôm-niết Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni...