Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Quảng Trị cần khai thác hiệu quả các khu kinh tế

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ủng hộ kiến nghị của tỉnh về việc xây dựng cảng nước sâu Mỹ Thủy và Khu kinh tế biển Đông Nam Quảng Trị. Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo và Khu kinh tế biển Đông Nam Quảng Trị trong tương lai sẽ là những điểm nhấn phát triển kinh tế của Quảng Trị.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2009/4/188894