Chủ tịch nước gặp mặt đoàn đại biểu Hợp tác xã tiên tiến

Nhân ngày Hợp tác xã Việt Nam, ngày 11/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt đoàn đại biểu đại diện cho 100 hợp tác xã điển hình tiên tiến được tặng Cúp vàng Hợp tác vì cộng đồng thịnh vượng của Liên minh hợp tác xã Việt Nam.

Nhân ngày Hợp tác xã Việt Nam, ngày 11/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt đoàn đại biểu đại diện cho 100 hợp tác xã điển hình tiên tiến được tặng Cúp vàng Hợp tác vì cộng đồng thịnh vượng của Liên minh hợp tác xã Việt Nam.

CôngThương - Tại buổi gặp, các đại biểu đã báo cáo Chủ tịch nước những thành tựu trong 60 năm hình thành và phát triển của khu vực kinh tế tập thể, đặc biệt là những hoạt động hướng về lễ kỷ niệm ngày Hợp tác xã Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức.

Với sự nỗ lực của hơn 13 triệu hội viên tham gia trong 19.500 hợp tác xã trong cả nước, hoạt động của khối kinh tế tập thể đã góp phần đóng góp ngân sách, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo cho các hội viên. Cùng các thành phần kinh tế khác, nhiều đơn vị làm tốt chức năng dịch vụ, thương mại, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.

Các đại biểu cũng thẳng thắn thừa nhận khu vực kinh tế tập thể cũng còn nhiều khó khăn về tư liệu sản xuất, hạ tầng kinh doanh, kinh nghiệm quản lý. Nhiều hợp tác xã còn tâm lý thụ động trông chờ ỷ lại, thiếu chủ động sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, sản phẩm chưa đủ sức cạnh tranh. Các đại biểu bày tỏ mong muốn được Đảng, Nhà nước có thêm cơ chế chính sách hỗ trợ giúp hệ thống hợp tác xã phát triển.

Lắng nghe những kinh nghiệm và đề xuất của các chủ nhiệm hợp tác xã, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương sự nỗ lực vượt khó vươn lên của các hợp tác xã, trở thành thành phần kinh tế quan trọng của nền kinh tế đất nước.

Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến sự phát triển khu vực kinh tế tập thể và đã quyết định chọn ngày 11/4 hàng năm là Ngày Hợp tác xã Việt Nam.

Chủ tịch nước cho rằng các hợp tác xã cần phải có sự liên kết chặt chẽ giữa với các thành phần kinh tế khác để nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh, đời sống xã viên, phát triển kinh tế xã hội.

Chủ tịch nước nhấn mạnh với sự phát triển chung của đất nước, đến năm 2015 và hướng đến 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển hội nhập, các thành phần kinh tế nói chung, kinh tế tập thể nói riêng của đất nước phải vững mạnh. Do đó, các hợp tác xã cần mở rộng quy mô không chỉ tăng thêm doanh số lợi nhuận, mà còn giải quyết công ăn việc làm cho xã viên, người lao động.

Liên minh hợp tác xã cần phối hợp với các bộ ngành, địa phương chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản cho đội ngũ chủ nhiệm hợp tác; kiến nghị Đảng, Nhà nước ban hành những chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sự phát triển của thành phần kinh tế quan trọng này.