Chủ tịch nước gặp mặt cựu thanh niên xung phong

    Báo VTC News
    6 đăng lạiGốc

    Chiều 23/4, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gặp mặt 130 đại biểu cựu thanh niên xung phong qua các thời kỳ của Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam nhân dịp đoàn thực hiện hành trình “Thăm lại chiến trường xưa”.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/246331/Default.aspx