Chủ tịch nước: 'Đưa xã nông thôn mới kiểu mẫu Tứ Xã thành đô thị phù hợp với quy hoạch'

Chủ tịch nước lưu ý, nông thôn mới không chỉ có vấn đề đời sống vật chất của người dân mà còn giữ gìn văn hóa của người Việt, văn hóa của tình làng, nghĩa xóm, thương yêu giúp đỡ nhau, giữ gìn văn hóa phi vật thể, vật thể trong làng, xóm.

Sáng 21/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm xã nông thôn mới Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Đánh giá cao thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã đoàn kết, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới và hoàn thành chỉ trong 4 năm, Chủ tịch nước yêu cầu xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao và tỉnh Phú Thọ nghiên cứu việc phát triển xã nông thôn mới kiểu mẫu thành đô thị trên cơ sở khoa học và phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội.

Trước khi gặp gỡ người dân tại xã Tứ Xã tại Tổ dân cư số 7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm một số công trình hạ tầng như chợ, sân vận động, hệ thống giao thông của xã. Nhân dân trong xã đã vui mừng gặp gỡ và trò chuyện, kể về đời sống vật chất và tinh thần với Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm xã nông thôn mới Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Tại buổi gặp mặt đông đảo nhân dân xã Tứ Xã, báo cáo Chủ tịch nước, lãnh đạo xã Tứ Xã cho biết, xã có hơn 10.000 dân, có 509 đảng viên. Nhờ đoàn kết, sáng tạo, tận dụng tốt nguồn lực đầu tư của Trung ương và địa phương, xã Tứ Xã nhanh chóng đạt chuẩn nông thôn mới chỉ sau 4 năm, từ năm 2011-2015. Một trong những biện pháp quan trọng, hiệu quả là khuyến khích sự chung tay, góp sức của nhân dân trong xã cả về vật chất và trí tuệ. Đến nay, xã huy động được khoảng 200 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp, thúc đẩy sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, đẩy mạnh dịch vụ thương mại.

Năm ngoái, tổng giá trị sản xuất của xã đạt 556 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước đó. Thu nhập bình quân đầu người là 56 triệu đồng/năm, cao hơn 6 triệu so với năm 2019. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 1,6%. Trên 98% được sử dụng nước sạch và thu gom rác thải cũng đạt 98%. Các chỉ tiêu về giáo dục, y tế đều đạt kế hoạch và thường xuyên được quan tâm. Phong trào văn hóa văn nghệ ngày càng phong phú, đáp ứng yêu cầu đời sống tinh thần của nhân dân. 100% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa. Xã thường xuyên quan tâm đến các hộ gia đình khó khăn, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao về những thành tích đạt được trong xây dựng nông thôn mới thời gian qua. Chủ tịch nước cũng đánh giá cao tỉnh Phú Thọ trong phát triển toàn diện kinh tế xã hội, chú trọng xây dựng nông thôn mới. Hiện tỉnh đã có 122/243 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tương đương trên 60% số xã. Tỉnh có 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó Lâm Thao là huyện đầu tiên đạt chuẩn.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, vấn đề quan trọng nhất của xây dựng nông thôn mới là đưa thông tin và trí thức đến người dân, trên tinh thần là khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Nông thôn mới không chỉ có đường, có cầu, có cổng chào, nhà xây, có chợ, mà cốt yếu nhất vẫn là khả năng làm kinh tế của người dân, để từ đó giải quyết việc làm, thu nhập người dân. Nông thôn mới cần có hệ thống giáo dục tiên tiến, chất lượng, nhất là dịch vụ y tế tốt; đảm bảo an ninh trật tự, môi trường sống ở nông thôn.

Đặc biệt, Chủ tịch nước lưu ý, nông thôn mới không chỉ có vấn đề đời sống vật chất của người dân mà còn giữ gìn văn hóa của người Việt, văn hóa của tình làng, nghĩa xóm, thương yêu giúp đỡ nhau, giữ gìn văn hóa phi vật thể, vật thể trong làng, xóm.

Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy ở Tứ Xã, tinh thần ấy bước đầu đã được xây dựng và phát huy: “Tất cả sự phát triển nông thôn mới của xã Tứ Xã và huyện Lâm Thao không phải là chỉ dấu kết thúc mà nó chỉ là chỉ dấu bắt đầu, khởi đầu cho quá trình tiếp tục tiến lên mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn. Chúng ta đạt được danh hiệu nông thôn mới đã khó, nhưng giữ gìn và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu còn khó hơn. Không ngừng phấn đấu để xã Tứ Xã là xã nông thôn mới kiểu mẫu. Nông thôn mới hôm nay không chỉ là nông thôn mới mà phải phấn đấu tiến lên đô thị mới. Đây là vấn đề rất mới đặt ra ở nông thôn nước ta. Tôi mong rằng, tỉnh Phú Thọ phải nghiên cứu đưa nông thôn mới kiểu mẫu lên đô thị mới phù hợp với quy hoạch bài bản, chặt chẽ, giải quyết tốt các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường và giữ gìn văn hóa nông thôn”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm xã nông thôn mới Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Hoan nghênh xã Tứ Xã đã huy động được vật chất trị giá hơn 200 tỷ để xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch nước yêu cầu cần tiếp tục phát huy tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ mà Đại hội Đảng toàn quốc XIII đã đưa ra. Cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, thương mại điện tử vào sản xuất kinh doanh, có nhiều sản phẩm OCOP nổi tiếng, phục vụ thị trường. Cùng với phát triển kinh tế, xã hội, cần tiếp tục quan tâm các hộ đình khó khăn, hộ gia đình thương binh, liệt sĩ, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Theo Chủ tịch nước, nhiệm vụ trước mắt là làm tốt bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp, phấn đấu 100% người dân đủ điều kiện đều đi bầu; Tiếp tục nâng cao ý thức trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19./.

Vũ Dũng/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-nuoc-dua-xa-nong-thon-moi-kieu-mau-tu-xa-thanh-do-thi-phu-hop-voi-quy-hoach-851871.vov