Chủ tịch nước dự Lễ trao Giải báo chí quốc gia lần thứ XVIII

Tối 21/6/2024, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan trưng bày các tác phẩm báo chí. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan trưng bày các tác phẩm báo chí. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan trưng bày các tác phẩm báo chí. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan trưng bày các tác phẩm báo chí. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/chu-tich-nuoc-du-le-trao-giai-bao-chi-quoc-gia-lan-thu-xviii-post960447.vnp