Chủ tịch nước chủ trì phiên họp cải cách tư pháp

    Báo VTC News
    Gốc

    Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lưu ý rằng công tác cải cách tư pháp hiện nay đang đi chậm hơn so với một số lĩnh vực khác vì một trong những nguyên nhân là đội ngũ cán bộ thiếu về số lượng, trình độ chưa đáp ứng được nhiệm vụ.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/268803/Default.aspx