Chủ tịch huyện mất hơn 100 tỷ đồng bị kiến nghị kỷ luật

Ngày 13/6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, thực hiện quy chế làm việc, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Kỳ họp thứ 39 để thông qua vụ việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/chu-tich-huyen-mat-hon-100-ty-dong-bi-kien-nghi-ky-luat-124247.htm