Sử dụng nhân tài phải biết 'tùy tài mà dùng người'

Sử dụng nhân tài phải biết 'tùy tài mà dùng người'

Tầm nhìn vượt thời đại về kỷ cương, phép nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Tầm nhìn vượt thời đại về kỷ cương, phép nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là bài học, sức mạnh to lớn

Tư tưởng Hồ Chí Minh là bài học, sức mạnh to lớn

Thấm lời dặn dò của Bác về công tác cán bộ

Thấm lời dặn dò của Bác về công tác cán bộ

Tư duy Hồ Chí Minh về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh ở Việt Nam

Tư duy Hồ Chí Minh về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh ở Việt Nam

Bác Hồ nói về sự nghiệp khoa học-kỹ thuật

Bác Hồ nói về sự nghiệp khoa học-kỹ thuật

Kỷ niệm Ngày sinh của Bác, nghĩ về công tác cán bộ hiện nay

Kỷ niệm Ngày sinh của Bác, nghĩ về công tác cán bộ hiện nay

Hình tượng Bác Hồ trong thơ thế giới

Hình tượng Bác Hồ trong thơ thế giới

Học tập và làm theo Bác bằng những việc thiết thực, cụ thể hằng ngày

Học tập và làm theo Bác bằng những việc thiết thực, cụ thể hằng ngày

'Sáng kiến như những con suối nhỏ chảy vào sông to'

'Sáng kiến như những con suối nhỏ chảy vào sông to'

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

'Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công'

'Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công'

'Chính sách của chúng ta vốn là chính sách thực hiện hòa bình và ủng hộ hòa bình...'

'Chính sách của chúng ta vốn là chính sách thực hiện hòa bình và ủng hộ hòa bình...'

Học tập chuyên đề xây dựng tác phong công tác theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học tập chuyên đề xây dựng tác phong công tác theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc vào thực tiễn công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay

Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc vào thực tiễn công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người trong xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người trong xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay

'Bảo vật' của một gia đình được gặp Bác Hồ tại quê hương

'Bảo vật' của một gia đình được gặp Bác Hồ tại quê hương

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng

Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Phải cố gắng thực hiện cho kỳ được: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

Phải cố gắng thực hiện cho kỳ được: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

Tuyên truyền nội dung 'Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa' cần gắn với thực tiễn

Tuyên truyền nội dung 'Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa' cần gắn với thực tiễn

Dâng hương, báo công với Bác Hồ

Đoàn Thanh niên Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh dâng hương viếng Bác Hồ

Đoàn Thanh niên Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh dâng hương viếng Bác Hồ

Sáu điều Bác Hồ dạy - Di sản tinh thần vô giá để xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh

Sáu điều Bác Hồ dạy - Di sản tinh thần vô giá để xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh

Cô giáo Bản Cam làm theo lời Bác

Cô giáo Bản Cam làm theo lời Bác

Kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm phường Kim Liên

Công an Hà Nội dâng hương tại khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Công an Hà Nội dâng hương tại khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Muốn trở thành nhà ngoại giao giỏi cần phải học tập Bác Hồ

Muốn trở thành nhà ngoại giao giỏi cần phải học tập Bác Hồ

Phát động tháng thanh niên và Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ'

Phát động tháng thanh niên và Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ'

Yêu Bác hơn từ những bài tuyên truyền

Yêu Bác hơn từ những bài tuyên truyền

Phát động 'Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ' Xuân Mậu Tuất 2018.

Phát động 'Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ' Xuân Mậu Tuất 2018.

Báo chí thổi lên ngọn lửa mà Bác Hồ, Đảng đã nhóm lên

Báo chí thổi lên ngọn lửa mà Bác Hồ, Đảng đã nhóm lên

Bộ Y tế tiếp nhận bức thư quý của Bác Hồ sau 63 năm

Bộ Y tế tiếp nhận bức thư quý của Bác Hồ sau 63 năm

Bản sao thư Bác Hồ gửi Bộ Y tế

Bản sao thư Bác Hồ gửi Bộ Y tế