Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đoàn kết là sức mạnh của Đảng

Xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Đoàn kết, thống nhất không chỉ là vấn đề sinh tử của từng tổ chức đảng các cấp, mà còn là sinh mệnh của toàn , là vấn đề sống còn của cách mạng Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/infographics-chu-tich-ho-chi-minh-doan-ket-la-suc-manh-cua-dang/690674.vnp