Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng kiểm tra thực địa, hạ tầng và năng lực của các đơn vị Vietsovpetro, PTSC, PetroCons

  Tạp chí Petrotimes
  412 liên quanGốcBR-VT

  Ngày 17/10, tại Vũng Tàu, đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) cùng đoàn công tác của Tập đoàn đã có buổi kiểm tra thực địa, cơ sở hạ tầng, năng lực dịch vụ của các đơn vị.

  [PetroTimesMedia] Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng kiểm tra thực địa, hạ tầng và năng lực của các đơn vị Vietsovpetro, PTSC, PetroCons

  [PetroTimesMedia] Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng kiểm tra thực địa, hạ tầng và năng lực của các đơn vị Vietsovpetro, PTSC, PetroCons

  Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/petrotimesmedia-chu-tich-hdtv-petrovietnam-hoang-quoc-vuong-kiem-tra-thuc-dia-ha-tang-va-nang-luc-cua-cac-don-vi-vietsovpetro-ptsc-petrocons-668823.html