Chủ tịch HĐTV Petrovietnam chủ trì giao ban công trường dự án Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2

Ngày 31/8, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng dẫn đầu đoàn công tác Tập đoàn kiểm tra, đôn đốc tiến độ và chủ trì giao ban công trường dự án Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2

PetroTimes

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/petrotimesmedia-chu-tich-hdtv-petrovietnam-chu-tri-giao-ban-cong-truong-du-an-nhiet-dien-dau-khi-thai-binh-2-664316.html