Chủ tịch HĐQT DLG đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 17/11 đến 17/12/2016 thông qua phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Chủ tịch HĐQT DLG đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu - Ảnh 1

Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG - HOSE) thông báo ông Bùi Pháp - Chủ tịch HĐQT của DLG đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu với mục đích gia tăng tỷ lệ sở hữu.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 17/11 đến 17/12/2016 thông qua phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Trước khi giao dịch được thực hiện, ông Bùi Pháp đang nắm giữ hơn 33,8 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 15,44% vốn của DLG. Nếu giao dịch được thực hiện thành công, Chủ tịch HĐQT của DLG sẽ nâng tỷ lệ tại công ty lên thành 20% (hơn 43,8 triệu cổ phiếu).

Được biết, ngày 5/12/2016 tới đây, DLG sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông để chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:0,91 (90,87%) (1 cổ phiếu cũ được hưởng 1 quyền mua và cứ mỗi quyền mua sẽ được mua 0,91 cổ phiếu mới chào bán theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị). DLG dự kiến phát hành hơn 199,18 triệu cổ phiếu.