Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gang thép Yên Bái: Ký xác nhận góp vốn ảo, chuyển nhượng thật

Các cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Gang thép Yên Bái cam kết góp vốn lên đến 700 tỷ đồng, nhưng trên thực tế tất cả chỉ là “góp miệng” trên giấy, nhưng lại mang chuyển nhượng trên thực tế để thu lợi.

Công ty Cổ phần Gang thép Yên Bái (tiền thân là Công ty Cổ phần Thép Cửu Long Yên Bái) được thành lập vào ngày 20/5/2009, có số vốn điều lệ 700 tỷ đồng do 9 cổ đông sáng lập. Trong đó 2 cổ đông là tổ chức: Công ty Cổ phần thép Cửu Long Vinashin nắm 31.500.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 45% tương đương 315 tỷ đồng và Công ty tài chính TNHH Một thành viên công nghiệp tàu thủy nắm 7.000.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 10% tương đương 70 tỷ đồng. Và 7 cổ đông cá nhân khác chia nhau nắm giữ 45% số cổ phần còn lại của công ty tương đương 450 tỷ đồng.

Trong số 7 cổ đông cá nhân sáng lập ra công ty, thì có bà Đàm Thị Hải An (số 71E đường Lãn Ông, phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) nắm giữ 14.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20% tương đương 140 tỷ đồng. Nhưng trên thực tế, bà Đàm Thị Hải An chưa chuyển một đồng nào vào tài khoản của công ty để góp vốn, do vậy chưa được cấp giấy chứng nhận góp vốn và sổ cổ đông.

Dù là cổ phần ảo, nhưng dưới sự xác nhận của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Yên Bái Bùi Mạnh Hùng, bà Đàm Thị Hải An đã chuyển toàn bộ 14.000.000 cổ phần của mình đang nắm giữ tại công ty cho ông Nguyễn Văn Công (HKTT tại Tự Lạn, Việt Yên, Bắc Giang).

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gang thép Yên Bái: Ký xác nhận góp vốn ảo, chuyển nhượng thật - Ảnh 1

Đến khoảng tháng 3/2013, ông Nguyễn Văn Công đã chuyển nhượng 8.500.000 cổ phần (tương đương 85 tỷ đồng) của mình cho ông Đào Công Hưng (trú tại 73/2/13 Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) nắm giữ. Việc chuyển nhượng này cũng do Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Yên Bái Bùi Mạnh Hùng ký xác nhận.

Ngoài ra, với cương vị là Chủ tịch HĐQT, ông Bùi Mạnh Hùng còn ký xác nhận hàng loạt các giao dịch chuyển nhượng cổ phần ảo khác tại Công ty Cổ phần Gang thép Yên Bái.

Việc ký xác nhận giao dịch cổ phần ảo như đã nói ở trên của ông Bùi Mạnh Hùng đã vi phạm nghiêm trọng Luật Doanh nghiệp . Bởi theo quy định, các chuyển nhượng cổ phần trên là chưa được phép, vì các cổ đông chưa nộp tiền góp vốn theo cổ phần vào công ty.

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gang thép Yên Bái: Ký xác nhận góp vốn ảo, chuyển nhượng thật - Ảnh 2

Về điều kiện chuyển nhượng cổ phần của cổ đông, tại điểm d, khoản 1 Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này. Dẫn chiếu đến quy định tại khoản 3 Điều 119 Luật Doanh nghiệp 2014 nêu rõ:“3. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.”

Và quy định tại khoản 1 Điều 126 Luật Doanh nghiệp 2014 cũng quy định:“1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.”

Như vậy theo quy định của Luật Doanh nghiệp , đối với cổ đông sáng lập phải sau 3 năm mới được phép chuyển nhượng cổ phần cho người khác, nhưng ở đây công ty thành lập từ tháng 5/2009 nhưng đến năm 2011, các cổ đông đã tiến hành việc chuyển nhượng cổ phần. Vây nhưng, không hiểu vì lý do gì, ông Bùi Mạnh Hưng vẫn “nhắm mắt” ký xác nhận cho các giao dịch ảo hàng chục tỷ này?

Trước những dấu hiệu vi phạm pháp luật như trên, đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ mục đích, động cơ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Yên Bái Bùi Mạnh Hùng trong việc ký khống giao dịch cổ phẩn ảo, để đảm bảo quyền lợi cũng như mang lại niềm tin cho các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.