Chủ tịch Hạ viện Thái-lan tuyên bố từ chức

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT- Trong  cuộc họp báo vừa diễn ra cuối giờ chiều hôm nay 30-4 tại tòa nhà Quốc hội ở Băng-cốc, Hạ nghị sĩ, thành viên đảng Sức mạnh nhân dân (PPP) Yongyuth Tiyapairat đã chính thức tuyên bố từ chức Chủ tịch Hạ viện Thái-lan.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=121061&sub=82&top=45