Chủ tịch Hạ viện In-đô-nê-xi-a bắt đầu thăm hữu nghị chính thức nước ta

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Ngày 18-8, Đoàn đại biểu Hạ viện Cộng hòa In-đô-nê-xi-a do ngài A-gung Lắc-xô-nô, Chủ tịch Hạ viện dẫn đầu cùng phu nhân tới Hà Nội, bắt đầu thăm hữu nghị chính thức nước ta theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. Tham gia đoàn có nhiều Hạ nghị sĩ In-đô-nê-xi-a cùng một số thương gia.

    Chủ tịch Hạ viện A-gung Lắc-xô-nô sinh ngày 23-3-1949; là đảng viên Đảng Golkar; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Y khoa. Từ năm 1987 đến 1998, ông là thành viên Hạ viện In-đô-nê-xi-a; làm Giám đốc Đài truyền hình tư nhân Gia-các-ta AN-TEVE từ năm 1993 đến 1998. Năm 1998, ông là Bộ trưởng phụ trách Thanh niên và Thể thao. Từ năm 1999 đến 2004, ông là Hạ nghị sĩ đại diện tổ chức đảng của khu vực; từ năm 2004 đến nay là Chủ tịch Hạ viện In-đô-nê-xi-a; năm 2008 là Chủ tịch Diễn đàn nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương với chương trình giáo dục; từ năm 1998 đến nay là Chủ tịch Tổ chức Nghị viện Châu Á (APA). TTXVN

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/3/32/32/86545/Default.aspx