Chủ tịch Hà Nội sẽ đối thoại về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

  Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn TP Hà Nội năm 2022.

  Theo đó, Hội nghị sẽ trao đổi thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của thành phố; thông tin, phổ biến các cơ chế, chính sách, các quy định mới của Trung ương, của thành phố liên quan đến lĩnh vực đất đai.

  Giải đáp những vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố.

  Tiếp thu những sáng kiến, giải pháp, kiến nghị, đề xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn thành phố.

  Đáng chú ý, hội nghị sẽ không đối thoại những nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo trong việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.

  Việc tổ chức đối thoại bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, diễn ra theo tinh thần thẳng thắn, trung thực, cởi mở, hợp tác, xây dựng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân, tổ chức được tham gia phát biểu ý kiến và nêu những vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.

  Trong quá trình đối thoại, nếu có câu hỏi ngoài nội dung thì người chủ trì đối thoại tiếp nhận và trả lời riêng bằng văn bản. Cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố gửi phiếu đăng ký tham gia đối thoại (bản giấy hoặc bản điện tử) theo mẫu ban hành về UBND thành phố Hà Nội (qua Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, số 18, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Email: vanthu_sotnmt@hanoi.gov.vn).

  Hình thức tổ chức đối thoại trực tiếp kết hợp trực tuyến trên địa bàn thành phố dự kiến tổ chức vào ngày 28/10/2022.

  TH

  Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chu-tich-ha-noi-se-doi-thoai-ve-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-dat-dai-5695893.html