Chủ tịch Đảng dân chủ ở Arkansas bị bắn chết

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (ĐSCT) Ông Bill Gwatney (ảnh) bị bắn nhiều phát vào người và chết bốn giờ sau đó. Một tay súng đã xâm nhập vào trụ sở đảng này nã súng.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/2008/08/20080814.638