Chủ tịch Cuba xuất hiện trên truyền hình

    Gốc

    Báo Juventud Rebelde của Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba đã đăng các hình ảnh mà báo này nói là của cuộc gặp gỡ hôm 13/10 Chủ tịch Cuba ông Fidel Castro và Tổng thống Vênêxuêla Hugo Chavez.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/218087/Default.aspx