Chủ tịch Cần Thơ: Quy tụ nguồn lực để chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, TP mong muốn quy tụ nhiều nguồn lực từ các ngành, các lĩnh vực để chuyển đổi số hiệu quả, gắn với xây dựng đô thị thông minh.

Ngày 19-12, Sở Thông tin và truyền thông TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo Chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số.

Theo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường, chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong thời đại ngày nay. Chuyển đổi số là sự dịch chuyển toàn bộ các lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội từ môi trường thực sang môi trường số trên cơ sở đảm bảo ba trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu tại hội thảo. Ảnh: CTV

Trong đó, Chính phủ số tăng hiệu quả quản lý và tính minh bạch của chính phủ; Kinh tế số đã thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị mới, giúp tăng năng suất lao động, tạo động lực tăng trưởng mới; Xã hội số giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, thu hẹp khoảng cách phát triển, giảm bất bình đẳng.

Ông Trường cho biết, TP Cần Thơ đã cơ bản hoàn thiện đầy đủ khung pháp lý về chuyển đổi số. Trong đó, kế hoạch của UBND TP Cần Thơ về Chuyển đổi số TP Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, xác định chuyển đổi số đảm bảo trên ba trụ cột nêu trên, đồng thời cũng xác định chín lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số của TP là y tế, giáo dục, tài chính – ngân hàng, nông nghiệp, GTVT, logistics, năng lượng...

Cần Thơ cũng xác định chuyển đổi số gắn với đô thị thông minh, trên cơ sở đó khung pháp lý về phát triển đô thị thông minh cũng đã cơ bản hình thành.

“Để thực hiện thành công chuyển đổi số gắn với đô thị thông minh, TP mong muốn quy tụ nhiều nguồn lực từ các ngành, các lĩnh vực, đặc biệt, nguồn nhân lực số đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc triển khai và khẳng định tính hiệu quả chuyển đổi số của TP” – Chủ tịch UBND TP nêu.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: NHẪN NAM

Tại hội thảo, đại diện các tập đoàn, công ty trong ngành công nghệ thông tin đã trình bày các tham luận về giải pháp cho triển khai trung tâm điều hành đô thị thông minh; phương pháp đánh giá, xây dựng khung quản trị dữ liệu cho Smart City; giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan, doanh nghiệp của TP Cần Thơ…

Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số, tìm kiếm các giải pháp, cơ chế, chính sách về đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng và phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đồng thời xác định hiện trạng, nhu cầu nhân lực chuyển đổi số của địa phương để tìm giải pháp thích hợp…

NHẪN NAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/chu-tich-can-tho-quy-tu-nguon-luc-de-chuyen-doi-so-xay-dung-do-thi-thong-minh-post712820.html