Chủ tịch BRG: Lĩnh vực không cấm khuyến khích hình thành tập đoàn kinh tế tư nhân

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn BRG mong muốn tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển ở mọi ngành, lĩnh vực pháp luật không cấm, khuyến khích hình thành tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu.