Chủ quán vô tình vặn tay ga, khách hàng và xe máy lao vào lò quay vịt

Chủ quán vô tình vặn tay ga khiến khách hàng và xe máy lao thẳng vào lò vịt quay tại huyện Sơn Động, Bắc Giang.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/chu-quan-vo-tinh-van-tay-ga-khach-hang-va-xe-may-lao-vao-lo-quay-vit-ar866510.html