Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Quảng Ninh

Chiều 13/11, ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cùng đại diện lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố 5 (phường Hà An, TX Quảng Yên, Quảng Ninh).

Trong những năm qua, chi bộ, khu phố và cả cộng đồng dân cư khu phố 5 (phường Hà An, TX Quảng Yên, Quảng Ninh) luôn quan tâm và nỗ lực thực hiện các chương trình, cuộc vận động lớn của Trung ương, của tỉnh như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh, khu phố văn hóa, nông thôn mới, vì người nghèo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân…

Theo đó, người dân khu phố đã tích cực đóng góp xây dựng khu phố với số tiền 41 triệu đồng để làm sân nhà văn hóa khu, 22 triệu đồng lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, 70 triệu đồng lắp đặt 16 camera giám sát, 32 triệu đồng làm đường ngõ, 235 triệu đồng làm đường nông thôn…

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh tặng hoa và quà chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Khu phố 5 (phường Hà An, TX Quảng Yên, Quảng Ninh).

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh tặng hoa và quà chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Khu phố 5 (phường Hà An, TX Quảng Yên, Quảng Ninh).

Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần, văn hóa của người dân khu phố không ngừng được nâng cao. Đến nay, khu phố không còn hộ nghèo, cận nghèo và có thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 60 triệu/người/năm, phấn đấu năm 2023 có 40 hộ thu nhập cao, 65 hộ thu nhập khá, 28 hộ có thu nhập trung bình ổn định và tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98% trở lên.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Hồi tới chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân Khu phố 5.

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh biểu dương những kết quả mà khu phố đạt được trong phát triển kinh tế, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đô thị văn minh, gia đình văn hóa.

Ông Vũ Hồng Thanh đề nghị cấp ủy, chính quyền TX Quảng Yên, phường Hà An, các đoàn thể của thị xã, phường tiếp tục sâu sát quan tâm, chăm lo, động viên nhân dân, xây dựng đời sống vật chất, tinh thần của các cộng đồng dân cư ngày càng ấm no, hạnh phúc. Ban Mặt trận khu phố phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh. Người dân khu phố cùng đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội…

Khu phố 5 ra mắt mô hình điểm Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đồng thời, bày tỏ mong muốn bà con Khu phố 5 nói riêng và TX Quảng Yên nói chung một lòng đoàn kết, giữ vững truyền thống quê hương, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, vươn lên làm giàu và tập trung triển khai tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được cấp trên giao...

Tại Ngày hội, Khu phố 5 đã ra mắt mô hình điểm Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn mới và phát động cộng đồng dân cư hưởng ứng thi đua góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của khu dân cư năm 2023.

Đông Bắc

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chu-nhiem-uy-ban-kinh-te-cua-quoc-hoi-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-tai-quang-ninh-5701948.html