Chủ nhà nghỉ có phải ký hợp đồng lao động với nhân viên?

Chủ cơ sở kinh doanh nhà nghỉ là người sử dụng lao động, nên phải ký hợp đồng lao động với nhân viên của mình bằng văn bản với thời hạn từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp đối với nhân viên làm công việc có tính chất tạm thời, mùa dưới 3 tháng thì chỉ cần thỏa thuận bằng lới nói.

Chủ nhà nghỉ có phải ký hợp đồng lao động với nhân viên? - Ảnh 1

Ảnh minh họa - Nguồn: IE

Bạn đọc có địa chỉ facebook T.H hỏi: Chủ cơ sở kinh doanh nhà nghỉ có phải làm hợp đồng lao động cho nhân viên không?

Luật sư Phạm Thị Thúy Kiều - Văn phòng Luật sư số 6 trả lời: Theo Bộ Luật Lao động 2012 quy định:

Quan hệ lao động là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên.

Theo các quy định trên, chủ cơ sở kinh doanh nhà nghỉ là người sử dụng lao động, nên phải ký hợp đồng lao động với nhân viên của mình bằng văn bản với thời hạn từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp đối với nhân viên làm công việc có tính chất tạm thời, mùa dưới 03 tháng thì chỉ cần thỏa thuận bằng lới nói.

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến 51 Hàng Bồ, Hà Nội và 39 Trương Định, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp.

Clip Công an có quyền trả lại xe gây tai nạn khi chưa bồi thường nạn nhân - Nguồn: Pháp luật:

Quang Hùng (ghi)