Chủ garage "chạy án” bằng đôla

    Báo Công An Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    Nhàn chủ Garage Thanh Nhàn (111 Nguyễn Huệ, thị xã Vĩnh Long) kể lại dự chi của mình từ số tiền 1.600 USD như sau: cho cán bộ thuế 600 USD, lãnh đạo cơ quan điều tra 300 USD, còn lại cho điều tra viên.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2009/3/110092.cand